Μεταθέσεις

0! = ;

Γιατί το $0!$ δηλώνουμε ότι είναι ίσο με $1$;

Ο λόγος είναι απλός. Εκτός ότι σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε να ορίσουμε «περιέργες» καταστάσεις φροντίζουμε να πληρούνται οι γενικές ιδιότητες που έχουμε σε κάθε περίπτωση, όπως για παράδειγμα στο $a^0 = 1, a\neq 0 $. Συχνά υπάρχουν και εξηγήσεις που αφορούν στο τι αντανακλά το οριζόμενο.

Subscribe to RSS - Μεταθέσεις