«ΜΕΛΕΤΗ» τεύχος πρώτο. Διαδικτυακό περιοδικό για μαθητές.

Αναρτήθηκε σήμερα 11-03-2017 το 1ο τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού για μαθητές του ιστότοπου www.mathematica.gr
στη διεύθυνση http://www.mathematica.gr/meleti/meleti1.pdf