Γιατί μία ακόμα Μαθηματική σελίδα;

Όλα τα Μαθηματικά, για όλους τους Μαθητές, θέλει να υπηρετήσει αυτή η σελίδα και για αυτό δημιουργηθηκε.
Στην πλήρη ανάπτυξή της θα περιλαμβάνει:
- Wikis με διάφορες Μαθηματικές θεματολογίες.
- Forum συζητήσεων Μαθητών για Μαθηματικά θέματα, συν-εργασίες και επίλυση αποριών
- Βιβλιοθήκη Μαθηματικών αναζήτησης Μαθηματικών βιβλίων και ανταλλαγών - δανεισμού βιβλίων.
- Ηλεκτρονική τάξη